Táncművészet

 

Néptánc tanszak
  Népi játék
  Néptánc
Balett tanszak
  Klasszikus balett
  Balett-előkészítő gimnasztika
Kötelező vagy kötelezően választható tantárgyak
  Folklórismeret
  Tánctörténet
  Népzenei alapismeretek
  Táncjelírás-olvasás
  Társastánc történet
  Viselkedéskultúra
  Történelmi társastánc
  Kreatív gyerektánc
  Limón-technika
  Graham-technika