Szín és bábművészeti

Színjáték tanszak
  Dráma és színjáték
Kötelező vagy kötelezően választható tantárgyak
  Beszéd és vers
  Mozgás és tánc
  Zene és ének
  Színházismeret