Egyesület

Az Egyesület neve: „Művészetekkel a Jövő Emberéért.” Egyesület
Az Egyesület székhelye: 1173 Budapest Pesti út 80.

Az Egyesület célja:
Az Egyesület létrehozásának és működésének célja - elsősorban amatőr - hazai és külföldi zeneművészeti és táncművészeti, valamint egyéb előadóművészeti, színházművészeti, képzőművészeti, továbbá az azokkal rokon művészeti alkotások és alkotóik, előadóik bemutatása, művészeti alkotások, programok létrehozásának támogatása, művészeti oktatás és ismeretterjesztés a gyermek, a fiatal és a felnőtt lakosság körében, lehetőség szerint bevonva a határainkon túl élő magyarságot és külföldi partnereket is.
Ezen célok megvalósítása érdekében hangversenyek, fesztiválok, ismeretterjesztő előadások, egyéb kulturális programok rendezése, más szervezetek, illetve magánszemélyek által szervezett művészeti rendezvények látogatásának megszervezése, lemez-, könyv- és ismeretterjesztő kiadványok létrehozása, kiadásuk támogatása, továbbképzés szervezése, valamint együttműködés hasonló tevékenységet folytató hazai és külföldi civil és más szervezetekkel.

Az Egyesület tevékenysége:
Az Egyesület tevékenysége, - céljai elérése érdekében -, az alábbiakra terjed ki:

- Gyermek-, ifjúsági- és felnőttképzés az Egyesület céljainak megvalósítása tárgykörében, csak a szükséges költségek fedezésének biztosítása mellett.
- Kulturális és szabadidős tevékenység szervezése, ide értve cserelátogatások, kulturális programok, bemutatók megrendezését, kiállítások, bemutatók tartását.
- Oktatást kiegészítő tevékenységek, előadások, továbbképzések tartása.
-  Alkotóművészet és alkotóművészek támogatása, amely felöleli a zeneművészet, a táncművészet és a képzőművészet területét, és magában foglalja - elsősorban nem hivatásos - művészek és alkotók, valamint alkotásaik létrehozásának támogatását.
- Előadóművészet, előadók és előadóművészek támogatása, zeneművészet, táncművészet, előadóművészet támogatása, elsősorban a nem hivatásos művészek vonatkozásában, és magasabb fokú zeneiskolai és művészeti iskolai előkészítés, tanfolyami és egyéb oktatás szervezése és támogatása.
- Az Egyesület a céljai megvalósítása és gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, csak kiegészítő jelleggel, gazdasági, vállalkozási tevékenységet is végezhet, feltéve, hogy az nem veszélyezteti a jelen alapszabályban meghatározott céljai elérését. Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
- Kulturális örökségünk megőrzése, hagyományaink felkutatása, megőrzése, ápolása, továbbadása.
- A népi kultúra, a helyi értékeink megismertetése, megszerettetése, széles körben való elterjesztése.
- Népzenei koncertek, előadások, hagyományőrző, néptánc, népzenei táborok, ismeretterjesztő előadások, tanfolyamok, tehetséggondozó foglalkozások, bemutatók szervezése, lebonyolítása.
- Népzenei együttesek, néptánc együttesek munkájának támogatása, fenntartása.
- Népviseleteink felkutatása, bemutatása előadásainkon, kiállításainkon keresztül.
- A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységek.

Az Egyesület alapszabálya letölthető itt.